Правила за

камповање

 • Корисник приликом доласка добија своју личну пропусну карту, која мора у сваком тренутку да буде доступна, карту за шатор, која треба да буде истакнута на видљивом месту шатора, као и налепницу за аутомобил са бројем места, каја треба да буде истакнута на аутомобилу. Све то се предаје на рецепцију приликом одласка из ауто кампа и издавања рачуна.

 • Није дозвољена никаква промена података на пропусној карти. Било каква промена (одлазак – долазак особе, аутомобила и.т.д.) пријављује се истог тренутка на рецепцији и издаје се нова карта са новим подацима.

 • Сваки корисник треба да паркира свој аутомобил на паркинг место које му одреди управа ауто кампа.

 • Боравак спољашњих посетилаца дозвољен је само уколико се пријави на рецепцији. Спољашњи посетиоци могу да паркирају своје аутомобиле на паркингу ауто кампа само уколико постоје празна места.

 • Забрањено је заузимање већег простора у ауто кампу од оног које вам је доделила управа.

 • На дан одласка треба до 12:00 сати предати место и платити рачун.

 • На рецепцији ауто кампа постоји огласна табла, где су истакнуте све информације у вези функционисања ауто кампа и његових појединих делова (улазна капија, каса, мини маркет и.т.д.).

 • Помозите нам у одржавању чистоће у кампу. Немојте бацати опиљке и друге отпатке у песак и уопште по целом кампу. Свуда постоје канте за отпатке.

 • Ауто камп се налази у шуми и зато је паљење ватре свуда и из било ког разлога најстроже забрањено, како у кампу, тако и на плажи. Дозвољено је само у посебно намењеном заједничком простору за роштиљање.

 • Кућни љубимци су дозвољени САМО у простору шатора, али под одређеним условима. Кућни љубимци су дозвољени само ако су везани и ако се власник стара о томе да не узнемиравају остале кориснике кампа, као и о скупљању њиховог измета. Забрањена је употреба заједничких просторија (WC, тушеви и.т.д.) за кућне љубимце.

 • Немојте без озбиљног разлога препаркиравати свој аутомобил или мотор у оквиру кампа.

 • Брзина вожње у оквиру кампа ограничена је на 5 km/h.

 • Забрањено је пуштање гласне музике из аутомобила у оквиру кампа.

 • Употреба радија, телевизије, музичких инструмената и сл. дозвољена је само уколико јачина звука не смета осталим корисницима кампа.

 • Забрањено је премештање опреме ауто кампа (столова, столица, лежаљки, сунцобрана и.т.д.) са места где су постављени.

 • Забрањена је употреба струје за пећнице, шпорете и клима уређаје.

 • Gas is not allowed.

 • Време јавног реда: 00:00-08:00, 15:00-17:00.

 • Улазак и боравак у кампу значи прихватање одредби овог правилника.

Наш сајт користи колачића, да би наши корисници добили најбоље искуство. Колачићи се налазе у вашем браузеру, због бољег корисничког искуства. Настављајући са коришћењем нашег сајта, прихватате коришћење наших колачића и прихватате нашу полису приватности .